Dak en zinkwerk

Dak en zinkwerk

DIGITAL IMAGE

Het herstellen/inbranden van bitumen en het vervangen van dakbedekking

Het herstellen van schuine daken, vervangen dakpannen

Het verhelpen van lekkages aan zinkendakgoten en het vervangen van de goten

Het herstellen en aanleggen van (zinken) HWA’s